Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Karşı Vekalet Ücreti Kimindir?

Karşı Vekalet Ücreti Kimindir?

 

Karşı Vekalet Ücreti Kimindir?

 

Avukatlık Kanunu’na göre avukat yapacağı işin karşılığında bir ücrete hak kazanır. Bu ücretin miktarı her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücretinden düşük olmayacak şekilde müvekkili ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Eğer vekil ile vekalet veren arasında buna ilişkin bir sözleşme yoksa ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’ne göre belirlenir.

 

Bir davada taraf olarak davacı veya davalı olmak kadar söz konusu davanın hangi mahkemede görüleceği, duruşmalı/duruşmasız yapılması da vekalet ücretinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.

 

Eğer davada taraf davacı ise karşı vekalet ücreti, davayı kısmen veya tamamen kaybetmesi halinde aleyhine olacak şekilde karşı vekalet ücreti hükmedilebilir. Şayet davacı davayı kazanırsa lehine karşı vekalet ücreti hükmedilir. Yani diğer bir deyişle dava açıp davayı kazanan taraf vekalet ücreti vermez ve vekiliniz yani avukatınız karşı taraftan yani davalıdan karşı vekalet ücreti alır. Davayı açıp kaybettiyseniz bu sefer davalının avukatı sizden haksız olarak dava açtığınız için karşı vekalet ücreti alır. Eğer tarafların avukatı bulunmuyorsa herhangi bir vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

 

Davanın kısmen kabul veya reddi halinde ise kaybedilen kısım nispetinde vekalet ücreti aleyhe olacak şekilde hükmedilir.

 

Yargılama aşamasında davacı taraf kendini vekil ile temsil ettirmiş ve yargılama sonucunda dava lehine sonuçlanmış ve söz konusu davayı kazanmışsa, davalı tarafın sözleşmede belirlenen tutarı davacının vekiline yani avukatına ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Yani KARŞI VEKALET ÜCRETİNİ KAYBEDEN TARAF KARŞI TARAFIN AVUKATINA ÖDEYECEKTİR. Bu durumun gerekçesini ise HMK 323 ve HUMK 423 hükümleri oluşturmaktadır. Söz konusu maddelerde vekalet ücreti, yargılama giderlerinden sayılmış olup yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan tahsil edileceği açıkça düzenlenmiştir.

 

Ayrıca Avukatlık Kanunu madde 164/5"Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." hükmü gereğince de karşı vekalet ücreti davacı ya da davalı kişinin kendisinin değil avukatının olacaktır.

 

Paylaşın

"Karşı Vekalet Ücreti Kimindir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595