Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Kiralanan Taşınmazın Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesi İçin İlamsız İcra Takibi

Kiralanan Taşınmazın Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesi İçin İlamsız İcra Takibi


    Günümüz koşullarında kişiler taşınmaz malları bir yatırım aracı gördükleri için özellikle son zamanlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri kiraya verilen evin kira bedelinin ödenmemesidir. Taraflar kira sözleşmeleri ile kira bedellerini her ay peşin ödenmesini kararlaştırmış olabilirler. Bu durumda kire ödeme için bir gün bildirilmemişse yerleşik uygulama gereğince her ayın en geç 3. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.


    Kararlaştırılan sürelerde kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya veren, kiracının evinden/iş yerinden vs. çıkmasını isteyebilecektir. Bunu da daha önceki yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilamsız icra takibi yaparak gerçekleştirebilecektir. Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde kiraya veren, kiracıya karşı ödenmeyen kira bedelleri için icra takibi yapabilecektir. Kiraya veren alacaklı, kiracı borçlu konumunda olacaktır. Kiraya veren, kiracıdan hem kira bedellerini talep etmek hem de kiracıyı tahliye etmek istiyorsa yine ilamsız takiplerden "tahliye talepli icra takibi" başlatması gerekecektir. Bu durumda kiracı, kira bedelini ve icra masraflarını kendisine tebliğ yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde ödemezse kiraya veren icra mahkemelerine başvuru yaparak kiralananın tahliyesini isteyebilecektir.

    İlamsız tahliye talepli icra takipleri kiracının (borçlunun), kiraya verenin (alacaklının) yerleşim yerinde ya da kiralanan taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine başlatılabilecektir.

    İlamsız icra takiplerinin yapılabilmesi için kira sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilecektir.

    Kiracı, söz konusu icra takibine itiraz etmek isterse ödeme emrinin kendisine tebliğinden sonra 7 gün içerisinde yapması gerekmektedir. Söz konusu takip ilamsız takip olduğu için kiracının itirazı ile birlikte icra takibi duracaktır. Kiraya verenin bu itirazın kaldırılabilmesi için itirazın iptali davası açması gerekecektir. Kira sözleşmesini ispat edemediği takdirde kiraya veren, aradaki kira ilişkisini ispatla yükümlüdür.
    
    Kiracı, icra takibine 7 gün içerisinde itiraz etmez ve 30 gün içerisinde de ödeme yapmazsa kira alacağı kesinleşir ve kiraya verinin icra mahkemesinde tahliye talep etme hakkı doğacaktır. İcra mahkemesi kararının icra dairesine bildirilmesi ile kiraya veren, kiralananı tahliye edebilecektir.

"Kiralanan Taşınmazın Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesi İçin İlamsız İcra Takibi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595