Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Maaş Haczi

Maaş Haczi

 

Maaş Haczi Nedir?

 

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işvereninden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır.

 

Maaş Haczi Kesintisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle alacaklı taraf borçluya icra takibi başlatır. İcra dosyası kesinleşmesi durumunda borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. İster özel sektörde çalışan olsun ister kamuda çalışan olsun dosya borcu tutarı fark etmeksizin maaş haczi kesinti tutarı personelin icra dosyasına yazılı rızası olmadan net ücretin ¼ (dörtte biri) tutarını geçemez ve borç bitene kadar haciz devam eder. Yani çalışan borçlunun aldığı net maaşın yalnızca ¼ ü (dörtte biri) haczedilebilir.

 

Alacaklıların birden fazla olması ve maaş haczi için birden fazla dosyadan talepte bulunulması durumunda maaş haczi ilk önce talep eden borçludan başlayarak kesilir. Diğer alacaklılar sıraya alınarak maaş haczinden kesinti yapılır.

 

Borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadar kısmına işveren kesinti yaparak icra dosyasına ödemekle yükümlüdür. İşveren kanuni yükümlülüklerin aksine hareket ettiği takdirde hakkında İcra İflas Kanunu'nun 355., 356. ve 357. maddelerinin uygulanmaktadır. İşveren tarafından kesilmeyen veya ilk vasıta ile gönderilmeyen para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.

 

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

 

Emekli maaşına istisnai bir durum olmadıkça haciz işlemi yapılamazEmekli olan borçlunun gelir, aylık ve ödenekleri SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli olan borçlunun SGK’ya olan borçlarından ötürü maaşının ¼ ü (dörtte biri) haczedilebilmektedir. Nafaka ise özel olduğundan aylık nafaka miktarı baz alınarak nafaka miktarı kadar kesinti yapılmaktadır. Yani nafaka miktarı maaşın ¼ ünü (dörtte birini) geçse dahi nafakanın tamamı için kesinti yapılır.

 

Bunun yanında emekli olan borçlu kendi isteği ile muvafakatname verdiği takdirde maaşlarına haciz işlemi uygulanabilmektedir. Bunların dışında emekli olan dosya borçlusunun maaşından kesinti yapılamamaktadır.

 

Maaş haczi ve icra süreci ile ilgili sorunlarınız için hak kaybı yaşamamanız adına bir icra avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

"Maaş Haczi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595