Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi

 

Mirasın reddine ilişkin hüküm Türk Medeni Kanunu madde 605'te düzenlenmiştir. Mirasın reddi konusunda ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazımızda mirasın hükmed reddi ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

 

Mirasbırakanın vefatı durumunda miras alacakları ve borçları ile birlikte bir bütün olarak mirasçılara geçer. Mirasbırakanın alacaklarının borçlarından fazla olması durumunda genelde bir sorun yaşanmazken borçlarının alacaklarından fazla olması durumunda sorunlar ortaya çıkacaktır.

 

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen respit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

 

Reddi miras durumu vefat tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılabilecektir. Bu 3 aylık sürenin geçmesi durumunda mirasın gerçek reddi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda mirasın borca batık olduğunun anlaşılması ile "mirasın hükmen reddi" davası açılabilecektir. 3 aylık süre hak düşürücü süre olup hakim re'sen yani kendiliğinden dikkate alacaktır.

 

Mirasın Hükmen Reddi Davası

3 aylık hak düşürücü süre içerisinde mirasın reddi davasının açılamadığı durumlarda mirasın hükmen reddi davası açılabilecektir. Mirasın hükmen reddi davası açılabilmesi için kanunda herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır.

 

Mirasın Hükmen Reddi Hangi Mahkemede Açılır?

Mirasın gerçek reddi Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilmektedir. Ancak mirasın hükmen reddi davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Mirasın hükmen reddi davası davalıların yerleşim yerinde açılır.

 

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Davalılar

Sulh hukuk mahkemesinde açılan mirasın gerçek reddi davasında davalı bulunmayıp dava hasımsız olarak açılır. Ancak Asliye hukuk mahkemesinde açılan mirasın hükmen reddi davasında davalılar alacaklı olduğu tespit edilen kişilerdir. Alacaklılar mirasın hükmen reddi davasında davalılardır.

 

Mirasın Hükmen Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Yasal ve atanmış mirasçılar mirasın hükmen reddi davası açabilir. Mirasçı küçükse kayyum atanmalıdır. Mirasçı vesayet altında ise vasi vesayet makamının ve denetim makamının iznini alarak bu davayı açabilir.

 

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mirasın gerçek reddinden farklı olarak mirasın hükmen reddi davasında davacılar yani mirasçılar mirasbırakanın terekesinin borca batık olduğunu ispatlamalıdır. Bu durumda mirasbırakanın tüm malvarlığı, alacakları ve borçları tespit edilir. Bunun için mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlıkları, alacakları ve borçları tespit edilerek pasiflerinin (borçlarının) aktiflerinden (alacaklar ve malvarlıkları) daha yüksek olduğu genelde bilirkişi raporu alınarak tespit edilir.

 

Ayrıca mirasın hükmen reddi davasının kabul edilebilmesi için mirasçıların açık veya örtülü olarak mirası kabul etmemeleri veya kabul anlamına gelebilecek herhangi bir davranışta bulunmamaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 610 fıkra 2 bu hususu "Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez." şeklinde belirtmiştir.

 

Mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi davaları oldukça önemlidir. Aksi durumda mirasbırakanın borçları sebebiyle mirasçılar kendi malvarlıkları ile borçtan sorumlu olurlar. Bu sebeple mirasın reddi için hukuki süreçte sorun yaşamamak adına miras avukatından profesyonel bir destek alınmasını tavsiye ederiz.

"Mirasın Hükmen Reddi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595