Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat


Ülkemizde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarımaalesef ki oldukça sık yaşanmaktadır. Bu üzücü durum sonucu her yıl binlercekişi yaşamını yitirmekte binlerce kişi ise yaralanmaktadır. Trafik kazaları sonucuölen kişilerin arkasında aileleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerkalmaktadır. Bu kişiler yaşadıkları mağduriyetten dolayı zararlarını talepedebilmektedirler. Yaralamalı trafik kazalarında ise bizzat kişinin kendisi sözkonusu zararlarını talep edebilmektedirler. Ancak yaralanan kişilerin destektenyoksun kalma tazminatı almaları mümkün değildir. Trafik kazası sonucunda kazayakarışan araçların maddi zararları, kazada kusurlu olan kişiden ve kusurluaracın sigorta şirketinden talep edilebilmektedir. Yani maddi zararlardasürücüler kendi aralarında uzlaşarak çözüm bulabilirler.


Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri


Trafik kazası sonucu kişi yaralanmış ise kendisimaddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Ancak ölümlü yaralanmalarda butalepleri vefat eden kişinin yakınları yapacaktır. Uygulamada bu gibidurumlarda hiçbir hukuki bilgisi olmayan kişiler vefat eden kişinin yakınlarınaulaşarak tazminat alacaklarını çok kısa sürede sonuçlandıracaklarını iddia edenkişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Zira bu kişiler, tarafları yanlışyönlendirerek mağduriyete sebep olmaktadırlar. Böyle bir mağduriyete uğrayantarafların sigorta simsarlığı yapan bu kişilere aldanarak mağduriyetleriniarttırmamaları sağlıklı olacaktır.


Karayolları Trafik Kanunu md. 97 “Zarar görenin,zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yolunagitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyuyazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkinuyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanunçerçevesinde tahkime başvurabilir.” Demektedir.


Kaza sonucu mağdur olan kişiler sigorta şirketinekarşı da talepte bulunabilir. Ancak sigorta şirketleri bazen tarafların bilgieksikliğinden faydalanarak emsal kararlara göre oldukça düşük rakamlar teklifedebilmektedirler.


Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında İstenecek Tazminatlarda Zamanaşımı


Türk Borçlar Kanunu md. 72 “ Tazminat istemi,zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak ikiyılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiylezamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımıöngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.


Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından birborç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımınauğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.” Demektedir. Busüreler (iki yıl – on yıl) hak kaybı yaşanmaması adına oldukça önem arz etmektedir.


Sigorta şirketlerine ve karşı tarafa karşı açılacaktrafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması içinöncelikle sigorta simsarlarına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca söz konususürelere dikkat etmek ve trafik kazaları konularında bilgi sahibi bir avukatlailetişime geçmek taraflar için en sağlıklı yol olacaktır.


Yaralamalı trafik kazalarında kişilerin maddi olaraktalep edebilecekleri tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücününazalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar ve son olarak ekonomikgeleceğin sarsılmasından doğan kayıplardan ibarettir.


Ölümlü trafik kazalarında ise vefat edeninyakınlarının maddi olarak talep edebilecekleri cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ve destekten yoksun kalma tazminatından ibarettir. Halk arasında destekten yoksun kalma tazminatı kan parası olarak da bilinmektedir.


Manevi tazminat taleplerine ilişkin olarak ise TBKmd. 56 “Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayınözelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevitazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 
Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına damanevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”Demektedir."Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595