Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Oyun Karakteri Çalma Cezası

Oyun Karakteri Çalma Cezası

Teknoloji çağında yaşadığımız ve online oyunların hayatlarımızda hatırı sayılır bir yeri olduğu şu günlerde Yargıtay "karakter hırsızlığı" için yeni bir karara imza attı. Bu karara göre online oyunlarda yer alan karakterleri çalanlar hakkında bilişim sistemi kullanılarak hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle ceza davası açılabilecek.


    Günümüzde online oyunlar sadece oynanmıyor, aynı zamanda online oyunlar için ciddi paralar da harcanıyor. Bu oyunları oynayan kişiler karakterlerini güçlendirmek için para harcadıkça hırsızların odak noktası haline geliyorlar. 


    Ülkemizde özellikle Knight Online, LoL, Metin 2, Dota gibi oyunlarda yüksek meblağlara hesaplar, karakterler ya da itemler satılmaktadır. Bunlar 100,00-TL gibi bir ücrete satıldığı gibi 10.000,00-TL gibi yüksek meblağları da bulabilmektedir.    Online oyunlarda oyunu oynayan kişilerin bilgisi ve rızası dışında e-posta adreslerine girilerek e-posta ve şifreleri değiştirilmektedir. Bu durumda karakterleri çalınan kişiler savcılığa şikayetçi olmalı ve kamu davası açılmasını istemelidir. Yargıtay 13. Ceza Dairesinin vermiş olduğu karara göre oyun karakterlerinin çalınmasını "nitelikli hırsızlık" olarak değil; "bilişim suçu" olarak değerlendirmiştir. Yargıtay bu kararıyla, oyun karakterlerinin de veri niteliği taşıdığını bu sebeple Türk Ceza Kanunu madde 244/4 gereğince "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan dolayı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilmesi gerektiğini savunmuşturOnline oyun karakteri, itemi veya hesabı çalan kişiler aleyhine bilişim sistemine izinsiz girme ve kendisi veya başkası yararına haksız çıkar sağlama suçundan dolayı ceza davası açılabilecek.

    TCK md. 244/4 "Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." demektedir. 

"Oyun Karakteri Çalma Cezası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595