Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Soybağının Reddi, Davası ve Şartları

Soybağının Reddi, Davası ve Şartları


Soybağı, kişiler arasındaki kan bağını ifade etmektedir. Anne, baba ile çocuk arasındaki soybağı şu şekillerde kurulmaktadır. 

1. Çocuk ile anne arasında doğumla kurulur. 
2. Çocuk ile baba arasında anne ile evlilik, hakim kararı veya tanıma ile kurulur. 
3. Evlat edinme ile de soybağı kurulabilir. 

Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. 

Babalık karinesine göre “evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300(üç yüz) gün içinde doğan çocuğun babası koca” sayılmaktadır. Böyle olunca doğan çocuğun babası boşanma öncesindeki koca olmasa da kanunen babası sayılmaktadır. Bu durumda da kişiler hukuken mağdur duruma düşmektedir. 

Soybağının reddi davası bu ilişkiyi ortadan kaldırmaya yaramaktadır. Bu davayı hem baba hem de çocuk açabilmektedir. Çocuğun davayı açabilmesi için Yargıtay’ın kabul ettiği gibi çocuğun ayırt etme gücünden yoksun olup olmamasına bakılmaksızın davanın kayyım tarafından açılması gerekmektedir. 

Soybağının reddi davasında babanın mirasçıları olan kişiler, soybağının reddini gerektirecek bir durum varsa bazı şartların varlığı halinde bu davayı açabilirler. 

Baba olduğunu iddia eden kişiler de çocuğun doğumu, kocanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davasını açabilecektir. 

Soybağının reddi davasında davayı baba açar ise davalı anne ve çocuk olur. Ancak davayı çocuk açar ise anne ve baba olacaktır. 

Bu davanın açılabilmesi için Türk Medeni Kanununun 289. Maddesinde hak düşürücü süreler öngörülmüştür. Bu sürelerin geçmesinde haklı bir sebep var ise bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl içerisinde dava açılmak zorundadır. Aksi halde dava hakkı ortadan kalkacaktır. 

Soybağının reddi davası Aile Mahkemelerinde açılmaktadır.
"Soybağının Reddi, Davası ve Şartları" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595