Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi

Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi


    Tahliye Taahhüdü Nedir?

    Normal durumlarda kiracının tahliye edilmesi belli koşullarda ve kanun uyarınca belirtilen şekillerde yapılabilmektedir. Ancak kiraya veren kiralanan gayrimenkulün belli bir tarihte boşaltılmasını istiyorsa kiracıdan tahliye taahhütnamesi alabilir. Tahliye taahhütnamesi kiracıların belirlenen tarihte kiralanan evden hiçbir şart belirtmeksizin çıkacaklarını taahhüt ettikleri ve imzaladıkları belgedir.


    Tahliye Taahhüdü Şartları


    Tahliye taahhütnamesinin yazılı yapılması gerekmektedir. Bu yazılı taahhütnamede kiralanan gayrimenkulün bilgileri, tahliye edileceği tarih ve kiracının imzası yer almalıdır. Tahliye taahhütnamelerinin sözlü yapılmasının hiçbir geçerliliği yoktur. Taahhütname bu bilgilerin yazılması ile taraflar arasında yapılabileceği gibi noter aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi noter aracılığıyla yapıldığı takdirde hukuken yapılacak itirazların önüne daha kolay geçilebilecektir.


    Tahliye taahhüdünün imzalanma tarihi de en az yazılı şekil şartı kadar önemlidir. Tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile aynı gün imzalanmış olması geçersizliğine yol açacaktır. Taraflar genelde kira sözleşmesi ile aynı gün tahliye taahhüdü imzalamaktadır. Tarihler daha sonra doldurulduğu için kiracıların mağduriyet yaşaması söz konusu olacaktır. Ancak bu durumda kiracının kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdünün aynı tarihte imzalandığını ispat etmesi gerekmektedir. Ancak kiracı, tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa imza itirazında bulunabilir. Öncelikle imzanın kiracıya ait olup olmadığı tespit edilir.


    Tahliye Taahhüdü İşlem Süresi


    Tahliye taahhütnamesine dayanılarak işlem yapılabilmesi için belirli sürelere uyulması gerekmektedir. Kiracı tahliye taahhütnamesinde belirtilen süre içinde kiralanan gayrimenkulü tahliye etmediği takdirde bu tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde icra takibi başlatılabileceği gibi tahliye davası da açılabilecektir.


    Kiraya veren kişi tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihten önce kiralanan gayrimenkulün taahhüt edildiği tarihte boşaltılması için ihtar gönderirse bu bir (1) aylık dava süresi bir (1) yıla kadar uzar.


    Tahliye taahhüdünde ilişkin hususlar Türk Borçlar Kanunu madde 352'de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kiracı kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


    Hak kayıplarının önüne geçilmesi adına hukuki danışmanlık ve avukattan destek alınmalıdır.


"Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595