Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

    Taksirle öldürme suçu Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenmektedir. Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı, kusurlu bir davranış ile öngörmeyerek bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle öldürmede ise yapılan kusurlu bir davranış ile bir kişinin ölebileceğinin suçu işleyen tarafından öngörülmesine rağmen davranışın yapılmaya devam edilmesidir. Taksirle ölüme neden olma suçu Türk Ceza Kanununun "Hayata Karşı Suçlar" bölümünde 85. maddede düzenlenmiştir.    

    Taksirle Öldürme Suçu

    Türk Ceza Kanununun 85. Maddesi; taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişinin iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını düzenlemiştir. Kişinin gerçekleştirdiği eylem, birden fazla insanın ölümüne ya da birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir ya da daha fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa, kişinin cezası arttırılarak kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun kasten insan öldürme suçundan farkı kasten öldürme suçuna vücut veren kast unsuru taksirle öldürme suçunda yerini taksire bırakır.

    Türk Ceza Kanununun 85. maddesinde suçun unsurları şu şekildedir;

    - Konusunu bir insan oluşturur.

    - Faili herkes olabilir.

    - Fail sonucun olacağı konusunu tahmin etmeden özen göstermeyen davranışlar göstermektedir.

    - Fail eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmişse de bunun sonucunda kişinin öleceği amacı taşımamaktadır.

    - Bu açıdan taksir; tedbirsizlik, dikkatsizlik, acemilikten kaynaklı kusurlu olma durumudur.

    En sık karşılaşılan durum trafik kazası nedeniyle taksirle insan öldürme suçudur. Mağduru da canlı olan her insan olabilir.


    Taksirle Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme


    Taksirle öldürme suçunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet ile birlikte veya kolluğun bildirimi ile birlikte re'sen dava açılacaktır. Ayrıca şikayet olmasa dahi Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine intikal eden her olay için dava açacaktır. Bu suçlarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Ancak taksirli eylem neticesinde bir ölüm ile birlikte en az bir yaralama veya ölüm meydana gelmesi durumunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleri olacaktır. 

    Taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçlarından beraat kararı, alınabilecek en düşük ceza ya da failin en yüksek cezayı alması gibi durumlarda; olayın özelliklerine, kusur durumlarına ve somut olaya göre gerek failin gerekse mağdur tarafın mutlaka bir ceza avukatı ile iletişime geçerek avukatla birlikte hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır. Taksirle yaralamalarda yahut ölümlerde mağdurun, mağdur yakınlarının, failin psikolojik durumu zaten kötü olacağından bir de dava aşaması ile uğraşmak iyice yıpratıcı olacaktır. Bu sebeple dahi bir avukatla birlikte hareket etmek en doğru yol olacaktır..


"Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595