Temyiz Süreleri Değişti! 05.08.2017

Temyiz Süreleri Değişti! 05.08.2017

       

        Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı 5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete -Mükerrer- yayınlanan 7035 sayılı yasa ile CMK , HMK ve İYUK da önemli değişiklikler yapılmıştır.        
        
     Ceza Yargılamasında temyiz süresi 7 gün iken 15 güne çıkartılmıştır. CMK 291/1
     Hukuk Yargılamasında temyiz süresi 1 ay iken 2 haftaya düşürülmüştür. HMK 361/1
     MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.

     Temyiz istemi ve süresi


     MADDE 291.- (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren “on beş” içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.
     MADDE 31- 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

     Temyiz edilebilen kararlar


     MADDE 361- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren “iki hafta” içinde temyiz yoluna başvurulabilir.


Yazar:
"Temyiz Süreleri Değişti! 05.08.2017" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.