Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Trafik Kazalarında Tazminat Miktarı ve Trafik Kazasında Avukatın Önemi

Trafik Kazalarında Tazminat Miktarı ve Trafik Kazasında Avukatın Önemi
Trafik kazaları hem manevi olarak hem de maddi olarak zarar verici çoğu zaman da can kaybına sebep olan kazalardır. Bir trafik kazası geçirdiğinizde yapılması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu yazımızda hak kaybına uğramamak adına yapılması gerekenleri anlatacağız.
        
        Öncelikli olarak trafik kazası sonucu yaralanmışsanız hastanede tedavi gördüğünüze ilişkin evraklarla birlikte heyet raporu alınmalıdır. Heyet raporunun alınma amacı kaza sonucu maluliyet oranınızın yüzde kaç olduğunu öğrenmek içindir. Bu maluliyet oranı  ise alacağınız tazminat miktarını hesaplamada önem arz etmektedir. Bu belgelerin tamamlanması bakımından ve yapacağınız müracaatlarda, alacağınız tazminatlarda ve açılacak ceza davalarında hak kayıplarına uğramamak adına ve ödeme süresinin kısalması bakımından her zaman bir Avukattan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır.

        Heyet raporunun hastaneden alınmasından sonra trafik kazası tutanağı vs. belgeler ile birlikte sigortaya müracaat etmeniz gerekecektir. Başvurulara ilişkin süreler ise genel olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır;

    "KTK md. 109: Motorlu araçkazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl veherhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

    Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar veceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa,bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

    Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşıkesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilenzamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

    Motorlu araç kazalarında tazminatyükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tamolarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri gündenbaşlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

    Diğer hususlarda,genel hükümler uygulanır."

    "TBK md. 72: Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır." demektedir.

        Sigorta şirketi başvurunuz sonucunda yetersiz bir ödeme yapabilir yahut hiç ödeme yapmayabilir. Bu durumda trafik kazası tazminat davalarında bilgi sahibi bir avukat vasıtasıyla hukuki yollara başvurmanız gerekecektir. Trafik kazası tazminatlarında yasal olarak bir avukat tutma zorunluluğunuz bulunmasa dahi trafik kazası avukatı ile birlikte hareket etmeniz hak kaybını engelleyecektir.

    Yukarıda ayrıntılı olarak yazılan işlemler bir yakınınızı trafik kazasında kaybetmeniz durumunda da yapılabilecektir. 

"Trafik Kazalarında Tazminat Miktarı ve Trafik Kazasında Avukatın Önemi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595