Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Velayeti Annede Olan Çocuğun Annenin İkinci Evliliğindeki Soyadını Alması

Velayeti Annede Olan Çocuğun Annenin İkinci Evliliğindeki Soyadını Alması

 

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu kararla çocuğun velayeti annede ise kadının boşandıktan sonra kendi soyadını müşterek çocuğa vermesi mümkün hale gelmişti. Bu hususta daha önce yazmış olduğumuz yazımıza göz atabilirsiniz. Kadının, müşterek çocuğuna soyadını verememesi anayasal birçok hakkının ihlali niteliğinde olup Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı oldukça isabetlidir. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında bu hususta Yargıtay kararı da çıkmış olup çocukların annenin evlenmeden önceki soyadını alması mümkün hale gelmiştir. 

 

Bu kararla birlikte herkesin aklına velayeti annede olan çocuğun annenin ikinci evliliği sebebiyle almış olduğu soyadını alıp alamayacağı sorusu gelmektedir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi vermiş olduğu son kararla bu hususa açıklık getirmiştir. Yargıtay kararında da açıkça görüleceği üzere "evlilik birliği içinde doğan çocuğun evlilik içinde doğumla kazandığı soyadının, annenin ikinci evliliği nedeniyle kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı" yönünde karar verilmiştir.

 

"Davacı kadın dava dilekçesinde; ortak çocuk U***'un babası olan davalı ... ile Sivas Aile Mahkemesinin 2005/*** Esas, 2005/*** Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, ortak çocuk U***'un velayetinin kendisine verildiğini, ikinci evliliğini *** isimli şahıs ile yaptığını, ortak çocuk ile kendi soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar oluştuğunu ileri sürerek, ortak çocuk U***'un "Yı***" olan soyadının "Ye***" olarak değiştirilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde; davacının ikinci evliliğini yaptığı, ikinci evliliğinden de bir çocuğunun olduğu, ***'nın da ilk evliliğinden bir oğlu olduğu, ailede davacının oğlu U*** dışında herkesin soyadının "Y***" olduğu, bu durumun çocuğu olumsuz etkilediği, TMKmd. 27 ve Anayasanın 20. maddesi gereği velayeti anneye verilen çocuğun soyadının haklı neden olması durumunda değiştirilme talebinin kabul edilebileceği, bu nedenle davanın kabulü ile U***'un "Yı***" olan soyadının "Ye***" olarak değiştirilmesine karar verilmiş ilgili karar davalı kurum tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık; evlilik birliği içinde doğan çocuğun evlilik içinde doğumla kazandığı soyadının, davacı annenin ikinci evliliği nedeniyle kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı noktasındadır. Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." (karararama.yargitay.gov.tr 'den alınmıştır)

 

Söz konusu kararlar doğrultusunda Eskişehir'de de açılan ve çocukların annenin evlenmeden önceki soyadını alabileceğine ilişkin kararlar çıkmıştır. Çocuğun soyadının değiştirilmesi için dava açmak istiyorsanız öncelikle aile hukukuna ve boşanma davalarına bakan bir avukatla görüşerek işlem yapmanızı tavsiye ederiz.

"Velayeti Annede Olan Çocuğun Annenin İkinci Evliliğindeki Soyadını Alması" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595