Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK Madde 359)

Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK Madde 359)

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturan Fiiller

Vergi kanunlarına göre tutulan, düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti olan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açılması veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi ile defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmesiveya gizlenmesi veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

 

Vergi kaçakçılığı suçunu işleyen kişiler hakkında 18 (on sekiz) aydan 5 (beş) yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

 

Ayrıca vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar konulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması durumunda ise bu kişilere üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilmektedirler.

 

Yine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar 2 (iki) yıldan 8 (sekiz) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

 

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir. Ancak bu ceza indirimlerinden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Uzlaşma

Vergi kaçakçılığı suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu sebeple vergi kaçakçılığı suçlarında uzlaşma yapılamamaktadır.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Şikayet

Vergi kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Bu suç sebebiyle re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

 

VUK 359 Vergi Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı Süresi

Vergi kaçakçığı suçlarında uygulanacak zamanaşımı süresi için Türk Ceza kanununda belirlenen genel zamanaşımı süreleri geçerlidir. Yani uygulanacak zamanaşımı süresi 8 yıldır. 

 

Vergi kaçakçılığı suçunda zamanaşımı süreleri, suçun unsurları, cezası gibi hususlar oldukça önemlidir. Bu hususta merak edilen konuları kısaca bilgilendirdik. Ancak her olay kendine özgü olup hatalı işlem yapılmaması adına vergi kaçakçılığı suçu konularıyla ilgilenen ceza avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

"Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK Madde 359)" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595