Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Yabancı Para (Dolar, Euro) Üzerinden Kira Sözleşmesi Kurulabilir mi?

Yabancı Para (Dolar, Euro) Üzerinden Kira Sözleşmesi Kurulabilir mi?

 

Yabancı Para Üzerinden Kira Sözleşmesi Kurulabilir Mi? Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında  “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da dövizle kira sözleşmesi yapmaya bazı sınırlamalar getirilmiştir:

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

 

Yasak kapsamına girebilmesi için sözleşmenin;

  1. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılması,
  2. Taşınmazın Türkiye’de bulunması hallerinin ikisini de sağlaması gerekir.

 

Türk vatandaşı olmayıp Türkiye’de yerleşik olan kişilerin sadece alıcı ve kiracı olduğu durumlarda bir istisna söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayıp Türkiye’de yerleşik kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

 

Kira Bedeli Yabancı Para Üzerinden Kararlaştırıldığında Kira Artışı Nasıl Olur?

 

TMK madde 344/4’e göre Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.

Dolayısıyla hakim yabancı para değerindeki değişikliklere endeksteki artış oranını, kiralananın durumunu göz önünde bulundurarak bu beş yılın sonunda hakkaniyete göre karar verecektir. İfa güçlüğü ve uyarlama davası hükümleri saklıdır.

 

Kira sözleşmesinin yabancı para üzerinden kararlaştırılmasını istiyorsanız hak kaybı yaşamamak adına kira hukukuyla ilgilenen bir avukatla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

"Yabancı Para (Dolar, Euro) Üzerinden Kira Sözleşmesi Kurulabilir mi?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595