Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Süreler

Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Süreler

 

2023 Adli Tatil

Adli tatil, 2023 yılında da merakla beklenen bir dönemdir. Bu yazımızda 2023 adli tatilinin başlama ve bitiş tarihini, adli tatil süresince yapılacak işleri ve mümkün olan dava açma durumlarını ele alacağız.

 

2023 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 102 uyarınca, 2023 adli tatili 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecektir. Yeni adli yıl ise eylül ayında başlayacaktır. Bu süre içinde mahkemeler, adli tatil sebebiyle kanunda belirtilen işler dışında işlem yapmazlar.

 

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 103'e göre;

a) Geçici hukuki koruma, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi talepler, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması istemleri ile bu taleplere karşı yapılan itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Nafaka davaları, soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından doğan kayıp belgesi verilmesi talepleri ve kıymetli evrakın kaybından kaynaklanan iptal işleri.

e) İflas, konkordato ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Yukarıda belirtilen haller dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak, dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, tebligatlar ve dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay'a gönderilmesi işlemleri de adli tatilde yapılacaktır. Bu hükümler, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de geçerlidir.

 

Adli Tatilin Sürelere Etkisi

Adli tatil süresindeki dava ve işlerde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirtilen sürelerin tatil zamanına rastlaması durumunda, bu süreler ayrıca bir karar olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacaktır.

 

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Tatil

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler, 2023 yılında da bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verecektir. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmalar ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresince nasıl yürütüleceği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecektir. Adli tatil süresince, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapacaklardır. Adli tatile rastlayan süreler işlemez ve bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

 

Adli Tatil 2023 Süresince Dava Açılması Mümkün Müdür?

Kural olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği, adli tatil süresince belirtilen istisnalar dışında dava ve işlerin takibi mümkün değildir. Ancak örneğin, adli tatil süresinde boşanma davası açmak mümkündür. Ancak bu durumda, davanın işlemleri adli tatilin sona ermesiyle birlikte başlayacaktır. Boşanma davası adli tatil içerisinde görülecek davalar arasında olmasa da, tarafların anlaşması ve işlem yapmaları durumunda aksi mümkün olabilir. Adli tatilde süreler bakımından hak kaybına uğramamak adına avukat ile danışarak işlemlerinizi yürütmenizi tavsiye ederiz.

"Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Süreler" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595