Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

 

Adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlamakta ve 31 Ağustosta sona ermektedir. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlamaktadır. Bu sene ise Pandemi (koronavirüs - COVID-19) sebebiyle duruşmalara ve bir kısım sürelere ara verilmişti. Bu sebeple bu sene de adli tatilin olup olmayacağı merak edilmektedir. Şu ana kadar aksi bir açıklama yapılmaması sebebiyle bu sene (2020 yılında) adli tatil olacaktır.

 

Daha önce adli tatilde yapılabilecek işlemler ve sürelerin adli tatilde bitmesi ile ilgili yazmış olduğumuz yazıyı inceleyerek adli tatilin sürelere etkisini okuyabilirsiniz.

 

HMK uyarınca adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

 

Adli tatilde yalnızca yukarıda sayılı iş ve işlemler görülmektedir. Mahkemeler tamamen durmamaktadır. Yalnızca önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere süreler ve istisna işlemler haricindeki işler durmaktadır.

 

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

Adli tatilde boşanma davası açılabilir. Yalnızca boşanma davası değil tüm davalar açılabilmektedir. Dava açma yasağı söz konusu değildir. Adli tatilde cevap dilekçesi verilmesi, ve dilekçeler aşamasının tamamlanması, masraf yatırılması, icra takibi yapılması, ihtiyati tedbir kararı alınması gibi işlemler yapılabilmektedir.

 

Koronavirüs sürecinde dava açılıp açılamayacağı ile ilgili önceki yazımızda da bu husus ele alınmıştır. Koronavirüs sürecinde de adli tatil döneminde olduğu gibi süreler durmuşsa da dava açılabilmesi mümkündür. Buradaki tek fark pandemi sebebiyle koronavirüs sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan borçlular için yeni icra takibi ya da icra dairelerinde işlemlerin yapılamamasıdır.

 

Adli tatil sürecinde bizim de ofisimiz işlemler ve görüşmeler için her zaman açıktır.

"Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595