Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Facebook Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?

Facebook Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?

 

Sosyal medya teknolojinin de gelişmesiyle gündelik yaşamımızın en önemli parçası haline gelmiştir. Bunlardan biri de facebook'tur. Facebook gibi sosyal medya platformlarında fotoğraflar, yazılar, hikayelerle her anımızı herkesle ya da arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu durum da her geçen gün farklı sorunları beraberinde getirmektedir.

 

Boşanma Davasında Facebook Kayıtları İstenebilir mi?

Özellikle boşanma davasında facebook kayıtları ve facebook mesajları delil olarak kullanılabilir mi sorusu oldukça fazla sorulmaktadır. Zira eşler facebook üzerinden üçüncü kişilerle konuşarak sadakate aykırı davranışlarda bulunabilmektedir. Bu sebeple diğer eş, facebook mesajlarını ve messenger konuşmalarını boşanma davasında delil olarak kullanıp kullanamayacağını merak etmektedir. Burada önemli olan husus facebooktan alınan delilin nasıl elde edildiğidir.

 

Facebook Kayıtlarının Hukuka Uygunluk Durumu

Delil olarak kullanmak isteyen eş, söz konusu facebook kayıtlarını hukuka uygun şekilde elde etmiş olmalıdır. Hukuka aykırı elde edilen kayıtların boşanma davasında delil olarak kullanılması mümkün değildir. Yalnızca facebook kayıtlarının değil, hukuka aykırı olarak elde edilen tüm delillerin boşanma davasında delil olarak kullanılması mümkün değildir.

 

Hukuka aykırı deliller kullanıldığı takdirde kişilerin ceza davası ile karşılaşmaları söz konusu olabilecektir.

"Sanığın boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı katılanın facebook hesap ve şifresini ele geçirmesi şeklindeki sübutu kabul edilen eylemin TCK'nın 136/1 madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir." (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8127 E. 2019/4465 K. sayılı kararı)

 

Facebook hesap şifrelerinin ele geçirilmesi ya da telefona yüklenen yazılımlar aracılığıyla elde edilen delillerin kullanılması durumunda da ceza davası ile karşılaşılabilecektir. Boşanma davasında telefon görüşme içeriklerinin geçmişe dönük çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin yazımızı okuyarak bu hususta da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

 

Hukuka uygunluk durumuna örnek verecek olursak; facebook mesajlarına ilişkin kayıtlar karşı tarafın kendisi tarafından gönderilmişse boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Ya da facebook üzerinden herkese açık ya da (arkadaşı olunan durumlarda) arkadaşlara açık şekilde yapılan gönderiler, fotoğraflar, videolar ve yorumlara ilişkin kayıtların boşanma davasında delil olarak kullanılması mümkündür. 

 

Facebook Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olarak Kullanılır mı Konusunda Yargıtay Kararı

Yargıtay yerleşik içtihatlarında "elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü ve ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde 'delil' olarak hükme esas alınabilir." denilmektedir. 

 

"Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Davacı kadın tarafından davalı erkeğe ait olduğu ileri sürülen yazışmalar dosyaya sunulmuş, davalı erkek söz konusu hesaplarla bir ilgisinin olmadığını savunmuştur. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen yazışma içeriklerinin yer aldığı belgede yer alan yazışmaların davalı erkeğe aidiyetine dair, kadının iddiası dışında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Kim tarafından oluşturulduğu ve yazışmalarda geçen muhatapların kim olduğu belli olmayan, internet ortamı üzerinden yapılan görüşme kayıtları tek başına vakıaların ispatında dikkate alınamaz. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17151 E. 2018/5463 K. 24/04/2018 tarih)

 

Yargıtay tarafından kabul edilen bir başka yerleşik görüş de boşanma davasından sonra ortaya çıkan olaylar yeni dava açılmadan ilk davada hükme esas alınamayacaktır.

"Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda, davacı kadının internetten facebook üzerinden başka erkeklerle görüştüğü ve buluştuğu böylelikle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Ne var ki, her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur. Davacının mahkemece kabul edilen sadakatsizlik eylemi dava tarihinden sonra olup kusur belirlemesinde bu davada nazara alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen, müşterek çocuklardan...'ye fiziksel şiddet uygulan davalı erkek tamamen kusurludur. Davacının kusurlu bir davranışı kanıtlanamamıştır. Hal böyle iken davacı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacının maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) isteklerinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/10424 E. 2016/12629 K. 27/06/2016 tarih)

 

Netice olarak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu korona virüs (covid-19) salgını sebebiyle tüm Türkiye'de ve Eskişehir 'de boşanma davası açılabilmektedir. Ancak 15 Haziran 2020 tarihine kadar icralar ve hukuki süreler durmuştur. Korona virüs sürecinde dava açılabilir mi yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak, hata yapmamak ve ceza davası ile karşı karşıya kalmamak için boşanma avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

"Facebook Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595