Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Daha önceki makalemizde de (Eskişehir’de Boşanma Avukatı Olmak) belirttiğimiz üzere Türkiye’de boşanma oranları gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum beraberinde daha farklı sorunları getirmektedir. Bu sorunların başında mal paylaşımı ve altınlarla ilgili anlaşmazlıklar yer almaktadır. Bu makalemizde de mal paylaşımı rejimleri nelerdir, mal paylaşımı davası ne zaman açılır gibi temel bilgilere değineceğiz.

1 Ocak 2002 tarihinden önceki sistemde katkı payı söz konusudur. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:

Bu dönemde alınan mal kimin adına kayıtlı ise onun sayılır. Bu rejimde diğer eşin malların adına kayıtlı olduğu eşe yaptığı katkılara katkı payı denmektedir. Yani o dönemde çalışan eşin kazandığı ücretleri veya kendi ailesinden gelen (miras vs.) katkıları ispat etmesi gerekirdi. O dönemde Medeni Kanun eşler arasında Mal Ayrılığı Rejimini kabul etmekte idi.

Ancak şuan yürürlükte bulunan (01 Ocak 2002 tarihinden sonra kabul edilen) Türk Medeni Kanunu ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini kabul etmiştir. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince yani evlilik birliği içerisinde karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde taraflar birbirlerinden kişisel mallarını isteyemezler. Her eş kendi kişisel mallarını geri alır.

Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşyalar, eşlerin diğer kişilerden alacakları manevi tazminat alacakları, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri ve kişisel mallar yerine geçen diğer değerler kişisel mal olarak kabul edilen mallardandır. Bu malvarlığı değerleri tasfiye sırasında malın sahibi eşten istenemez.

Boşanmadan sonra tasfiye aşamasında edinilmiş mal olarak kabul edilen mallar yarı yarıya paylaştırılır. Bu mallar ise şu şekildedir:

Bir eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, 

Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, 

Kişisel mallarının gelirleri 

Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Evlilik birliği içerisinde elde edilen mallar edinilmiş mal olarak kabul edilir. Aksini iddia eden eş bu malın kişisel malı olduğunu, edinilmiş mal olmadığını ispat etmekle yükümlüdür.

Evlilik öncesinde bir eşin aldığı mallar o eşin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu kişisel malın evlilikten sonra satılıp evlilik birliği içerisinde yeni bir mal alınması halinde alınan yeni mal yine kişisel mal olarak kabul edilir. Bu mal üzerinde diğer eşin hak sahibi olması söz konusu olmayacaktır.

Eşler yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler yine mal rejimi sözleşmesiyle kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

"Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595