Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkollü Araç Kullanma

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkollü Araç Kullanma

 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md. 179). Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu suçun gerçekleşmesini seçimlik hareketlere bağlamıştır. Kanunun hükmünde sayılan seçimlik hareketlerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi durumunda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu işlenebilmektedir.

  • Alkollü araç kullanma
  • Başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç kullanma
  • Trafik kazasına neden olma

 

TCK md. 179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlardandır. Bu nedenle, alkollü araç kullanımı halinde kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamında kasıt aranmaktadır.

TCK md.180’de düzenlenen trafik güvenliğini taksirle tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu neticesinde bir zarar meydana gelmesi şart değildir. Önemli olan kusurlu hareket sonucunda, trafik güvenliğinin kasten veya taksirle tehlikeye düşürülmesidir.Yine aynı kanun hükmünün 2. ve 3. fıkraları uyarınca kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md. 179/2-3). Zarar meydana gelmesi durumunda ise failin oluşan zarardan da ayrıca sorumlu tutulması gerekmektedir.

 

Alkol Testleri ve Promil Sınırı

Karayolları Trafik Kanununa 48. madde 6. fıkrası uyarınca, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemiş olur (KTK md. 48/6). Hususi araç sürücüleri için trafik alkol sınırı 0.5 promil, ticari araç sürücüleri için 0.2 promil sınırı vardır. Eğer, trafikte alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün promil değeri 1’in üzerinde ise  kişiye dava açılır ve yargılananlar TCK 179. maddeye göre cezalandırılır. Meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle, alkol almış kişinin de dikkati dağılmaktadır.

 

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Yürürlükte ki en ağır yaptırımlı trafik cezaları alkollü araç kullanılması durumunda verilmiştir. Kandaki alkol miktarının 0.50 promilin üzerinde olan hususi araç sürücülerinin ve kanındaki alkol miktarı 0.20 promilin üzerinde olan ticari araç sürücülerinin araç sürmeleri yasaktır. Söz konusu bu promil sınırının 1 promili geçmeyecek şekilde aşılması halinde sürücüye idari para cezası verilerek, sürücü belgesine el konulur.  Hususi veya ticari araç sürücüsü olması fark etmeksizin kandaki alkol miktarı 1.00 promili geçmesi halinde idari para cezası ve sürücü belgesine el koyma dışında ayrıca sürücü hakkında üçüncü bir yaptırım olarak Türk Ceza Kanunu madde 179 kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kapsamında cezalandırılma yoluna gidilir.

 

"- Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

 

- Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

- Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır."

 

"- Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir."

 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Şikayet

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şikayete tabi suçlardan DEĞİLDİR. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkollü Araç Kullanma" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595