Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

    Boşanma davalarında taraflar anlaşmalı ve çekişmeli olarak boşanmaya karar verebileceklerdir. Taraflar, bütün konularda anlaştıkları takdirde anlaşmalı olarak, eğer bir konuda dahi anlaşamadıkları takdirde çekişmeli olarak boşanma davası açabileceklerdir. Daha önceki yazılarımızda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında nasıl bir yol izlendiğine ilişkin genel bilgiler vermiştir. 

Boşanma davası tarafların  ve varsa müşterek çocukların yaşamını etkileyen davalardandır. Bu sebeple boşanma davası açarken dilekçede bazı hususların yer almasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Her zaman belirttiğimiz gibi boşanma davalarında hataya düşmemek için mutlaka boşanma konusunda çalışan bir avukat ile görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

    Boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde yahut tarafların davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilecektir. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklar ise iki taraf da yetki itirazı yapmadığı sürece her yerden davayı açabileceklerdir. Boşanma davası açılırken mevzuata uygun bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Bir hata yapmamak için boşanma avukatı ile çalışmanız daha iyi olacaktır. 

    Boşanma davası dilekçesinde öncelikle verilecek yer mahkemesi yazılır, daha sonra davacı adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, davalı adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi yazılır. Davanın konusu (hangi sebebe dayanılarak boşanma davasının açıldığına ilişkin beyan) yazıldıktan sonra boşanmaya sebep olan olaylar anlatılmaya başlanabilir. Taraflar anlaşmalı boşanacaklar ise hazırlanacak Anlaşmalı Boşanma Protokolü dava dilekçesine eklenir. Dava dilekçesinde kısaca açıklamalar yapılır ve protokol ile birlikte dava açılır.
    Taraflar çekişmeli boşanacaklar ise; boşanmaya sebep olan olaylar tek tek ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Örneğin; eşiniz sizi aldatıyorsa ve delilleriniz varsa bunları belirtmelisiniz. Bu hususta aleyhinize sonuç doğurup sizi haklı iken haksız konuma düşürebilecek hususları farkında olmadan yazabilirsiniz. Bu sebeple boşanma davasını avukat aracılığıyla açmanız bu olguları engelleyecektir. İnternet üzerinden yüzlerce Boşanma Davası Dilekçesi bulabilirsiniz, ancak bunların hiçbiri hukuki olarak eğitim almış ve bu konuda uzman avukatların hazırlayacağı dilekçe gibi olmayacaktır. Hiçbir hak kaybına uğramamak için her hususun dikkatle yazılması gerekmektedir.

    Son olarak dilekçenize dayandığınız delilleri yazarak, sonuç ve talep kısmını ekleyip adliyede dava açma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

"Boşanma Davası Dilekçesi Örneği" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595