Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?


Daha önceki birkaç yazımızda da paylaştığımız üzere boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de malların paylaşımında çıkmaktadır.

Yazılarımızdan bazıları;

Mal paylaşımı davası ne zaman açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Mal Paylaşımı Davası açılabilir mi?


Eşler Arasındaki Mal Varlığı Davaları

    2002 sonrası yasal mal rejimi kanun gereği "aksi taraflarca belirtilmediği sürece" edinilmiş mallara katılma rejimidir. Katılma alacağına karar verilirken eşin herhangi bir katkısına gerek olmamaktadır. Bu hak yasadan kaynaklanmaktadır.

    Eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulü ile mal rejimi sona erer. Mahkemece ayrılık, boşanma veya mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi halinde dava tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer.


    Mal rejiminin sona erme sebepleri;

- Ölüm

- Başka bir mal rejimi sözleşmesi yapılması

- Ayrılık

- Evliliğin iptali

- Boşanma

- Mal ayrılığı kararı (mahkeme tarafından verilen karar)


   Mal rejimi sözleşmesi geçmişe etki edecek şekilde düzenlenemez.

    Evlilik birliğinin başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere mal rejimi sözleşmesi yapılamaz. Yani taraflar mal rejimi sözleşmesini geçmişe etki edecek şekilde yapamazlar. Evliliğin başlangıcında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli ise 5 yıl sonra evliliğin başlangıcından itibaren geçerli olacak şekilde mal ayrılığı rejimine geçilemez.

 

    Ölüm: Eşlerden birinin ölümü ile ölüm tarihinde yasal mal rejimi sona erer.

    Ayrılık: Mal rejiminin sona erme hallerinden biri olan "ayrılık" mahkeme tarafından verilecek olan ayrılık kararıdır. Fiilen ayrılık tek başına boşanma sebebi olmayacaktır. Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

    Boşanma veya evliliğin iptal,: Mal rejimi, boşanma dava tarihi itibariyle sona erecektir. Fiili ayrılık mal rejimini sona erdirmeyecektir. Mahkemece evliliğin iptaline veya boşanmaya karar verildiğinde, bu davaların açıldığı tarihte yasal mal rejimi sona erecektir.

    Mal ayrılığı kararı: Türk Medeni Kanunu madde 206'da yazılı hallerde de görüleceği üzere mahkemece haklı bir sebep olduğunda mal ayrılığına karar verilebilecektir. Bu sebepler;

    1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,

    2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,   

    3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasınıhaklı bir sebep olmadan esirgemesi,

    4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkındabilgi vermekten kaçınması,    

    5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması. (Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebedayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.)    Evlilik Öncesi Edinilen Mallar

    Evlilik öncesinde örneğin nişanlılık döneminde edinilen malların mal rejiminde dikkate alınabilmesi için, bir kısmının evlilik birliğinde alınmış olması ya da evlilik öncesi dönemde alınmış olsa bile ödemelerinin evlilik birliği içinde yapılmış olması gerekir. Bu durum da söz konusu değilse evlilik öncesinde edinilmiş mallar için ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılarak genel mahkemelerde dava açılabilecektir.


    Mal Rejimi Sona Erdikten Sonra Edinilen Mallar

    Evlilik öncesi edinilen mallarda olduğu gibi mal rejiminin sona erdiği tarihten sonra yani boşanma davasında davanın açıldığı tarihten sonra edinilen mallar da mal rejimine ilişkin malların hesabında dikkate alınmaz.

    Kredi ile alınan taşınmazlarda da kredi borcunun diğer eş tarafından boşanma davasının açıldığı tarihten sonra ödenmesi durumunda bu ödemelerle ilgili tüm taleplerin genel mahkemelerde alacak davası olarak istenmesi gerekecektir.

"Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595