Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?


    Taraflar, anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak evlilik birliğini sona erdirebileceklerdir. Boşanma sonucunda bir takım mali sonuçlar ortaya çıkacaktır. Boşanmanın mali sonuçlarından biri de nafakalardır. Nafaka, mahkeme tarafından verilen karar sonucu boşanma davası sonucunda daha kusurlu olan ve maddi olarak daha iyi durumda bulunan eşin diğer tarafa ödemesi gereken miktardır.

    Nafaka, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davası açılmadan önce veya daha sonra da talep edilebilecektir. 

    Boşanma davası açmadan boşanma davasından bağımsız olarak talep edilen nafakalar eşler lehine istenebileceği gibi, altsoy, üstsoy, kardeşler ve müşterek çocuklar için de istenebilecektir.

    Boşanma davası ile birlikte karar verilen nafakalar ise; dava aşamasında ise tedbir, dava kesinleştikten sonra eş lehine yoksulluk, müşterek çocuklar lehine iştirak nafakası olarak geçer.
Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılmalı?

    Nafaka ödemelerinde nafaka borçlusuna karşı açılmış bir icra takibi var ise ve icra takibinde gerekli tebligatlar yapılmış ise söz konusu icra dosyasına, böyle bir icra takibi yok ya da usulüne uygun bir tebligat yok ise nafaka alacaklısının hesabına göndererek bu nafaka borcunu ödeyebilir.

    Nafaka borcunun, nafaka alacaklısına elden ödenmesi durumunda önemli olan husus bu borcun ödendiğinin ispatı bakımından doğmaktadır. Bu sebeple nafaka ödemelerinin özellikle banka hesaplarına ya da icra dairelerine gönderilmesi önem arz etmektedir. Ancak nafakanın elden ödendiği durumlarda da bu ödemeye ilişkin bir makbuz ya da belge almanızı tavsiye ederiz.

    Nafaka borcunun bu şekiller haricinde ödenmesi durumunda ise; örneğin müşterek çocukların okul, servis masraflarının karşılanması, müşterek çocuklara bilgisayar alınması vs. gibi gerçekleştirilmesi durumunda ise taraflar arasında anlaşmazlık olduğu takdirde oldukça ciddi problemler yaşanmakta ve nafaka borçlusu yüklü nafaka miktarlarını ödemek zorunda bırakılabilmektedir. Nafaka hususunda sorun yaşamamak için, nafaka davaları hakkında bir avukat ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

"Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595