25.08.2017

Aldatılan Eş, Kendisini Aldatan Eşinden ve Aldattığı 3. Kişiden Tazminat Alabilir mi?


Aldatılan Eş, Kendisini Aldatan Eşinden ve Aldattığı 3. Kişiden Tazminat Alabilir mi?

TBK'nun 61. maddesinde haksız eylemin ve bunun sonucunda doğan zararın birden fazla kişi tarafından meydana getirilmesi durumunda haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenleme altına alınmıştır. Müteselsil sorumlulukta ise zarar gören, dilediği takdirde eyleme katılanların birisinden, birkaçından veyahut tamamından zincirleme olarak sorumlu tutulmalarını isteme hakkına sahiptir.