06.04.2017

İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?


İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Borcunu ödemeyen ve zamanında da ödemek istemeyen kişilere alacak sahibinin talep etmesi ile icra takibi başlatılabilir. Hemen herkes icra takibi ile alacaklı veya borçlu olarak tanışmıştır yahut yakın çevresinde bu duruma maruz kalmış kişiler vardır.

01.04.2017

Boşanma Davası Ziynet Alacağı Davası


Boşanma Davası Ziynet Alacağı Davası

Boşanma davalarında süreç ve prosedürler hakkında bilgileri önceki makalelerimizde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Boşanma davalarında dava sürecinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra ziynetler (altınlar v.s.), kişisel eşyalar ve malvarlıkları ile ilgili de oldukça fazla sıkıntı yaşanmaktadır.

11.03.2017

Boşanma Davası


Boşanma Davası

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır.

03.03.2017

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat


Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Ülkemizde ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları maalesef ki oldukça sık yaşanmaktadır. Bu üzücü durum sonucu her yıl binlerce kişi yaşamını yitirmekte binlerce kişi ise yaralanmaktadır. Trafik kazaları sonucu ölen kişilerin arkasında aileleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kalmaktadır. Bu kişiler yaşadıkları mağduriyetten dolayı zararlarını talep edebilmektedirler.